Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro käsiteltäessä valtioneuvoston Afganistan-selontekoa

Ajankohtaista 16:18

Eero Heinäluoma

Arvoisa puhemies! Suomi on osallistunut vuodesta 2002 lähtien kansainvälisen yhteisön pyynnöstä Afganistanin vakauttamiseen ja jälleenrakentamiseen. Viidentoista vuoden aikana saavutetuista edistysaskelista huolimatta Afganistan on edelleen hauras valtio. Kansainvälisen ISAF-kriisinhallintaoperaation päätyttyä ja turvallisuusvastuun siirryttyä paikallisille viranomaisille maan turvallisuustilanne on viime vuosina jälleen heikentynyt.

Afganistanin vakauttamisen vaikeuskerroin on korkea. Kriisin pitkittyessä ja turvallisuustilanteen heikentyessä on paikallaan palauttaa ne rajoitteet, jotka aina liittyvät ulkomaiseen sotilaalliseen interventioon ja läsnäoloon. Hyvistä pyrkimyksistä huolimatta maan sisäisessä vakaudessa, toimivan kansanvaltaisen hallinnon ja oikeusvaltion rakentamisessa ei ole onnistuttu.

Afganistanissa ja sen lähialueella toimii edelleen useita kansainvälisiä terroristiryhmittymiä, joiden kukistaminen edellyttää tavallisten afgaanien hyvinvoinnista huolehtimista. Tarvitaan afgaaniyhteiskunnan omaa vastuuta niin koko maan kehityksestä ja sisäisestä vuoropuhelusta.

Arvoisa puhemies!

Vierailin Afganistanissa puhemiehen roolissa vuonna 2012. Tuon matkan kokemukset olivat mieleenpainuvia. Sotilaamme tekevät suurella osaamisella ja taidolla oman osuutensa Afganistanin turvallisuuden hyväksi. Yhtä selväksi kävi, että ulkomaisten joukkojen poistuessa turvallisuustilanne tulee heikentymään, ellei maahan saada poliittista ratkaisua.

Muutos Afganistanissa edellyttää paitsi turvallisuuden takaamista myös aitoja elämisen mahdollisuuksia ja erityisesti työmahdollisuuksia nuorille ja myös hallinnon tervehtymistä. Korruption vastustamisen täytyy tapahtua aidosti – ei vain sanoissa.

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä tukee Suomen pyrkimyksiä Afganistanin vakauttamiseksi ja hyväksyy vahvistetun läsnäolon Afganistanissa. Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä antaa tukensa Suomen joukkovahvuuden nostamiselle 60 sotilaaseen osana Resolute Support –kriisinhallintaoperaation vahvistamista. Samalla toteamme painokkaasti, että Afganistanissa tarvitaan vuoropuhelua maan sisällä ja rauhanomainen ratkaisu kriisiin.

Arvoisa puhemies!

Sotilaallista, yksin voimaan perustuvaa ratkaisua ei ole näköpiirissä – viidentoistavuoden yhtämittaisten taistelujen jälkeen on syytä katsoa totuutta silmiin. Suomen hallituksen tulee Euroopan unionissa ja laajemmalti tehdä työtä Afganistanin sotilaallisen voiman käyttöön perustuvan strategian muuttamiseksi.

Eduskuntaryhmämme on vuosien varrella johdonmukaisesti korostanut Afganistan-politiikassaan hyvän hallinnon ja ihmisoikeuksien toteutumisen ensisijaisuutta. Jotta Afganistan voi nousta jaloilleen, tulee sen hallinnosta kitkeä korruptio ja rakentaa kestävät peruspilarit oikeusvaltion toiminnalle. Ihmisoikeuksia, erityisesti naisten ja tyttöjen asemaa parantamalla, tuetaan koko yhteiskunnan turvallisuutta ja kehitystä.

Suomi on antanut oman vahvan panoksensa Afganistanin vakauttamiseen ja kehitykseen. Kriisinhallintajoukoissa on palvellut lähes 2000 suomalaista. Kriisinhallintaan ja kehitysyhteistyöhön Suomi on käyttänyt yli 600 miljoonaa euroa. Saavutettuihin tuloksiin ei voi olla tyytyväinen. Katseet kääntyvätkin Afganistanin sisälle. Maan lähivuosina käytävät parlamentti- ja presidentinvaalit ovat seuraava koetinkivi kansallisen demokratian ja oikeusvaltion juurtumiselle ja afgaanien oman vastuun korostamiselle.

Eero Heinäluoma
SDP:n kansanedustaja