Suomeen perustettava vanhusasiavaltuutetun toimi

Ajankohtaista 09:47

Merja Mäkisalo-Ropponen

Kansanedustaja, terveystieteen tohtori Merja Mäkisalo-Ropponen esittää, että Suomeen on viipymättä perustettava vanhusasiavaltuutetun toimi. Hän on jättänyt asiasta lakialoitteen (LA 10/2017 vp), jonka on allekirjoittanut myös 25 muuta kansanedustajaa.

– Tässä ajassa tarvitaan vanhusasiavaltuutettua ikäihmisten aseman ja oikeuksien vahvistamiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa. Nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa tarvitaan riippumatonta tahoa, joka edistää ikäihmisten parempaa elämää ja oikeuksien toteutumista. Ikääntyvässä Suomessa myös muistisairaiden määrä kasvaa ja heidän oikeuksiensa toteutumisen valvontaan on syytä panostaa nykyistä enemmän.

Useissa selvityksissä ja tutkimuksissa on tullut esiin myös ikäihmisiin kohdistuvaa epäasiallista kohtelua – jopa kaltoinkohtelua. Asian ovat nostaneet esille niin sosiaali- ja terveysalaa valvova Valvira sekä ammattiliitot.

– Kuulemme myös jatkuvasti erilaisia tarinoita, jotka herättävät keskustelua ikäihmisten asemasta yhteiskunnassa. Paljon apua tarvitsevien ikäihmisten mahdollisuudet vaikuttaa  jopa omiin asioihin ovat usein rajalliset.

Vanhusasiavaltuutettu tekisi esimerkiksi vanhusten asemaa ja yhteiskunnassa esiintyviä epäkohtia koskevia aloitteita. Muina vaikuttamiskeinoina valtuutettu käyttäisi suosituksia, ohjeita ja neuvoja. Mäkisalo-Ropponen katsoo, että ikäihmisten äänen tulisi kuulua nykyistä enemmän myös yhteiskunnallisessa keskustelussa, esimerkiksi erilaisia palveluja suunnitellessa. Tällä hetkellä moni ikäihminen kokee, ettei heidän elämänkokemustaan, tietojaan ja osaamistaan hyödynnetä yhteiskunnassa.

Mäkisalo-Ropponen toivoo laajaa tukea lakialoitteelleen vanhusasiavaltuutetusta.

– Uskoisin, että tälle lakialoitteelle tulee paljon tukea myös hallituspuolueiden kansanedustajilta. Viime vaalikaudella Anu Vehviläinen ja 27 muuta keskustalaista kansaneduustajaa esittivät lakialoitteessaan (LA 73/2012 vp) Suomeen vanhusasiavaltuutettua, joten ainakin Keskustassa asia on koettu tärkeäksi.

Mäkisalo-Ropposen lakialoite on kokonaisuudessaan luettavissa linkin takaa:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lakialoite/Sivut/LA_10+2017.aspx