Taavitsainen: Selvitys Savonlinnan kampuksen lakkautuksen vaikutuksista on suppea ja vailla ymmärrystä tehty

Ajankohtaista 14:12

Satu Taavitsainen

SDP:n kansanedustaja Satu Taavitsainen kritisoi pääministeri Juha Sipilän tilaamaa selvitystä Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen lakkauttamisen kokonaistaloudellisista vaikutuksista. Pellervon taloustutkimuksen tekemä, vain yhdeksän sivun mittainen selvitys, on Taavitsaisen mukaan suppea ja heijastelee ymmärtämättömyyttä lakkautuksen vaikutuksista.

− Selvitys vaikuttaa erittäin tarkoitushakuisesti tehdyltä, jopa mittatilaustyöltä. Ikään kuin selvityksen ainoana tarkoituksena olisi ollut alusta lähtien vain todistaa, että lakkautuksen aluetaloudelliset vaikutukset olisivat vähäisiä. Näin väittäessään selvitys osoittaa täydellistä ymmärtämättömyyttä Savonlinnan alueen tilanteesta ja aliarvioi lakkautuksen vaikutukset.

Taavitsainen nostaa selvityksen keskeiseksi puutteeksi lakkautuksesta johtuvien verotulojen ja valtionosuuksien menetysten vaikutusten arvioimatta jättämisen palveluiden, kaupungin työpaikkojen ja yleisen vetovoiman heikkenemisen näkökulmasta. Taavitsainen muistuttaa, että Savonlinna on säästänyt viime vuosina useita kymmeniä miljoonia ja henkilöstön vähentämistarve on kestämätön jo nyt. Yksin tällä vaalikaudella kaupungin työntekijämäärä on vähentynyt lähes 140 henkilön verran. Tämä tausta on tiedostettava myös lakkautuspäätöstä arvioitaessa.

− Jos näin merkittävät seikat jätetään selvityksessä huomioimatta, niin on aivan selvää, että lakkautuksen vaikutukset saadaan näyttämään alueen näkökulmasta vähäisiltä. Koska näin ei kuitenkaan ole, tarvitaan hallitukselta nyt ripeitä toimia lakkautuksen pysäyttämiseksi. Mittatilaustyönä tehty selvitys osoittaa, miten hukassa keskusta on aluepolitiikassa ja alueiden elinvoimaisuuden puolustamisessa.