Taimelan ryhmäpuhe raideliikenteen välikysymyskeskustelussa

Ajankohtaista 14:30

Katja Taimela

Välikysymys raideliikenteen nykytilasta ja tulevaisuudesta

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro 3.10.2017

kansanedustaja Katja Taimela

Arvoisa puhemies

Toimiva raideliikenne on kasvun ja työllisyyden keskeinen veturi. Sen tuottamat palvelut ovat monille arjen sujuvuuden kannalta erittäin tärkeitä tänään ja tulevaisuudessa. Siitä tämän päivän keskustelussa on pohjimmiltaan kysymys.

Olemme tulleet pisteeseen, jossa tarvitaan toimia, jotta Suomen rautatiejärjestelmä voisi palvella suomalaisia jatkossakin. Hallituksen tekemät ostopalveluliikenteen leikkaukset toivat monelle seudulle epävarmuuden rautatieyhteyksien jatkosta. Kilpailu hinnoittelussa ja yhteyksien nopeudessa bussiyhtiöiden kanssa on tehnyt hyvää VR:n kehitykselle.

Samalla osto- ja velvoiteliikenteen osalta ollaan jääty odottamaan hallituksen päätöksiä lähes kahdeksi vuodeksi.

Kehityksestä huolimatta asiakkaiden keskuudessa on tällä hetkellä paljon tyytymättömyyttäkin junaliikenteeseen. Hallituksen päätös tarpeellisten lähijunayhteyksien lopettamisesta mm. Karjaalle on herättänyt jopa kansanliikkeen.

Pääradan työmatkaliikenteessä aikataulumuutokset, jossa pikajunat ohittavat kaupunkeja pysähtymättä ja vaikkapa lähijunien lippujärjestelmän digitalisointi ovat monen matkustajan kokemuksen mukaan epäonnistuneita uudistuksia. Tässä on osansa omistajallakin.

Arvoisa puhemies!
Sosialidemokraattiselle eduskuntaryhmälle ei avaudu miten hallituksen esittämällä mallilla junaliikenteen määrä lisääntyy, lippujen hinta matkustajille laskee ja valtion ostoliikennekustannukset laskevat, jos VR pilkotaan palasiksi.

Näin kasvatettaisiin hallintoa ja käytännössä kilpailutettaisiin nykyinen valtakunnallinen liiketoiminta alueellisesti, kuitenkin säilyttäen nykyisen tappiollisen liikenteen velvollisuudet uusilla toimijoilla.
Julkinen monopoli muuttuisi yksityisiksi alueellisiksi monopoleiksi, jolloin aidon kilpailun positiiviset vaikutukset jäisivät saavuttamatta. Yhdenkään asiakkaan valinnanvapaus ei paranisi piiruakaan.

Uudet toimijat toimisivat nykyisellä kalustolla ja samalla, pääosin yksiraiteisella rataverkolla, joka on jo nyt monin paikoin ruuhkautunut ja korjausvelan vuoksi viivästyksien riivaama. Ainoaksi kilpailun tekijäksi tuntuu jäävän henkilökunta, ellei tavoitteena ole vain VR:n liikevoiton uudelleen jakaminen.

Arvoisa puhemies!
Ministeri Berner, te olette puolustautunut arvostelulta hallituksen valitsemassa mallissa viittaamalla kansainvälisiin kokemuksiin. Olette painottanut, että avautuminen kilpailulle on tuonut lisää tarjontaa ja halvempia hintoja. Tämä pitänee paikkansa, mutta maat joihin viittaatte ovat Suomea tiheämmin asuttuja sekä rataverkossa ja kalustossa kapasiteettia.

Haluatte kuitenkin vakuuttaa meille, että Suomeen osuvat kaikki kilpailutuksen hyödyt eikä yksikään haitoista, vaikka salatut selvitykset kertovat päinvastaista juuri valitsemastanne mallista.

Kun teitä arvostellaan, ettette ole huomioineet kaikkia selvityksiä niin kerrotte ja lainaan ”ministeriössä käyneenne läpi, mitkä ovat ne keskeiset arvot, joiden pohjalta haluatte edetä, ja vetäneet niistä myöskin synteesin.”
Rouva ministeri, käännös tuosta lienee, että olette ohjanneet selvitysten arviointia poliittisesti haluamaanne suuntaan.

Teidän mallianne ohjaa ideologia, joka ohittaa selvitysten faktat siitä, että

1. kuluttajalle ei tule kilpailutuksesta mitään uutta,

2. kustannusten kasvun myötä lippujen hinnat nousevat,

3. valtio menettää rahaa,

4. mallinne ei ratkaise raideliikenteen tämän päivän ongelmia.

Viime viikolla budjetin lähetekeskustelun yhteydessä totesitte, että Valtioneuvoston kanslialla on oikeus nimittää haluamansa henkilö junakilpailutuksen työryhmän jäseneksi. Niin on, mutta kyllä se oudolta näyttää, jos uudistusta kritisoinut

– alansa johtava virkamies – vaihdetaan valmistelutyöryhmässä puoluetoveriinne, ministeri Lintilään.

Arvoisa puhemies!
Kilpailu on jo tosiasia rautateillä, se on selvä asia, eikä SDP kiellä sitä. SDP kuitenkin vastustaa huonoa omistajapolitiikkaa, jossa valtionyhtiö pilkotaan ja liiketoiminta huutokaupataan. Mikäli hallitus katsoo, että VR:n liiketoiminnan tekee joku muu paremmin, niin on Sipilän hallituksellakin peiliin katsomisen paikka omistajana.

SDP kannattaa matkustajaliikenteen kilpailun avaamista vaiheittain ja huolellisesti harkiten. HSL:n kaupunkiliikenteestä olisi järkevää kerätä nyt kokemuksia ja niitä hyödyntäen olisi järkevää edetä.

Hallitusti ja harkiten.

Siksi sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä kannattaa edustaja Harry Wallinin esittämää epäluottamuslausetta.