Talouskasvua ja työllisyyttä on vahvistettava myös työmarkkinaratkaisuin

Ajankohtaista 11:05

Sdp:n eduskuntaryhmän kesäkokous Pori 25-26.8.2011
Eduskuntaryhmän kannanotto

Valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksen peruslinja on haasteellisessa tilanteessa oikea ja hallitusohjelman mukainen. Hallitusohjelman mukaisten sopeutustoimenpiteiden aloittaminen etupainotteisesti heti ensi vuoden alusta on perusteltua. Samalla on syytä pidättäytyä kaikista sellaisista lisätoimenpiteistä, jotka heikentäisivät muutoinkin epävakaata taloustilannetta.

Yhdessä sopeutustoimien kanssa pystytään vaalikauden aikana oikaisemaan edellisen hallituksen jäljiltä syntynyt velkaantumiskehitys. Kunta- ja palvelurakenneuudistusta tulee jatkaa tehostetusti nopealla aikataululla. Vain näin voidaan turvata kattavien ja laadukkaiden peruspalveluiden tarjonta ja saatavuus koko maassa.

Talouspolitiikan keskeisenä tavoitteena on oltava myönteisen talous- ja työllisyyskehityksen varmistaminen. Talouskehitystä vakauttavan työmarkkinaratkaisun tarve on juuri nyt suuri. Toivottavasti työmarkkinajärjestöt ovat omalta osaltaan valmiit löytämään ratkaisuja vakauden ja ennustettavuuden lisäämiseksi.

Pienituloisten toimeentuloa on parannettava

Hallitusohjelman mukaisten menosäästöjen ja veronkorostusten lisäksi on samanaikaisesti vahvistettava työllisyyttä sekä sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen on aloitettava välittömästi. pienituloisten taloudellista asemaa vahvistamalla. Työttömyysajan toimeentuloa on kohennettava 100 eurolla kuukaudessa ensi vuoden alusta peruspäivärahan ja työmarkkinatukea nostamalla. Pienituloisten asemaa on samalla parannettava myös asumistuen tulorajoja korottamalla sekä toimeentulotuen perusosaa ja yksinhuoltajan toimeentulotukea korottamalla. Pienituloisten taloudellista asemaa helpotetaan nostamalla tuntuvasti perusvähennystä ja työtulovähennystä.

Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyteen puututtava

Nuorten työttömyyden pitkittymiseen on puututtava heti. Jokaiselle nuorelle pitää taata yhteiskuntatakuulla mahdollisuus kolmessa kuukaudessa työttömyyden alkamisesta työ-, koulutus- tai harjoittelupaikkaan. Nuorisotyöttömyyden nollatoleranssin oli sosialidemokraattien yksi tärkeimmistä hallitusohjelmatavoitteista.

Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu on pysäytettävä ja toteutettava hallitusohjelman mukaiset toimenpiteet.

Nuorten asemaa työmarkkinoilla on parannettava. On varmistettava, että voimassa olevia työehtosopimuksia ja lakeja noudatetaan myös nuorten työntekijöiden osalta.

Yritysten yhteisöverokevennyksen on parannettava yritysten työllistämis-, kasvu- ja investointimahdollisuuksia, eikä vain niiden omistajien voittoja.

Talouskasvun edellytyksiä tulee vahvistaa tukemalla rakentamista, perusteollisuutta ja uusia kasvualoja. Toimivat liikenneväylät, myös tietoliikenteen osalta, ovat kasvun ja työllisyyden kannalta keskeisiä.

Harmaan talouden torjunnan tehotoimet, vihdoinkin, ovat tervetulleita. Tehostuneen toiminnan ansiosta verotuloja voidaan lisätä ja edistää rehellistä yritystoimintaa sekä työntekoa.