Tasa-arvo sosialidemokratian kulmakivenä

Ohjelmatyö 16:05

sukat

Tasa-arvo, vapaus ja solidaarisuus – Tasa-arvo sosialidemokratian kulmakivenä (2014)


Kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita. Kestävä hyvinvointi ja oikeudenmukainen yhteiskunta rakentuvat ihmisten tasa-arvoisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen pohjalle. Tasa-arvon edistäminen rakentuu tasapuolisesta kohtelusta ja erityisryhmien huomioimisesta työelämässä, koulutuksessa ja koko yhteiskunnassa.

Tasa-arvoinen yhteiskunta tarjoaa ihmisille mahdollisuudet toteuttaa omia unelmiaan. Tasa-arvo takaa parhaiten sen, että kaikkien ihmisten lahjakkuus, luovuus ja työpanos ovat mukana hyvinvoinnin, sivistyksen ja talouden kehittämisessä.

Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa on aina otettava huomioon se, etteivät ratkaisut ja toiminta kohtele täysin tasapuolisesti miehiä ja naisia. Ratkaisujen vaikutus erilaisten vähemmistöjen, kuten etnisten, kielellisten, vammaisten ja muiden erityisryhmien asemaan on arvioita etukäteen.

Näennäinen neutraalius saattaa palvella paremmin valtaväestön ja toisen sukupuolen tarpeita tai jopa sivuuttaa toisen sukupuolen tai vähemmistöjen tarpeet kokonaan. Joskus tasa-arvon edistäminen vaatii positiivista erityiskohtelua ollakseen tehokasta.

Tulo- ja omaisuuserojen kasvu, terveyserot, koulutuksen jakautuminen ja eriarvoisuus työelämässä ovat tärkeimmät tasa-arvohaasteet. Ongelmana on myös moniperusteinen syrjintä, jolloin epäoikeudenmukaisen kohtelun tekosyitä on useita. Tämä ohjelma ei ole kaiken kattava tasa-arvo-ohjelma, koska tasa-arvo on tärkein näkökulma puolueen kaikissa ohjelmissa. Tässä paneudutaan keskeisiin ja ajankohtaisiin tasa-arvo-ongelmiin.

Tutustu tasa-arvo-ohjelmaamme (Google Drive)