Toimenpideohjelma lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi

Ajankohtaista 09:31

Hyvinvointi-Suomessa köyhyys on karua todellisuutta yli 100 000 lapselle. Lapsiperheköyhyys ei ole tullut yhteiskuntaamme ulkoapäin yllättäen, vaan se on seurausta pidemmän ajan yhteiskunnallisista muutoksista, valtakunnallisen ja kunnallisen tason päätöksistä sekä arjen käytännöistä, jotka ovat antaneet lapsiperheköyhyydelle tilan ja tilaisuuden yhteiskuntamme rakenteissa.

Lasten ja perheiden elämää heikentäneiden toimien seuraukset näemme nyt lasten pahoinvoinnissa: syrjäytymisessä, lasten oman lähiyhteisön ja yhteiskunnan ulkopuolelle jäämisessä. Käytännössä jo varhain alkavissa käytöshäiriöissä ja kiusaamisessa, nuoruuden koulupudokkuudessa ja opintojen katkeamisessa sekä lasten kasvavassa yksinäisyydessä. Myöhemmin elämänhallinnan puutteessa ja luisumisessa tukitoimien ulottumattomiin.

SDP ja sen lapsiperheköyhyystyöryhmä tiedostavat syvästi, että tällaiseen kehitykseen ei Suomella ole varaa, sillä lastemme hyvinvointi on koko kansakuntamme menestymisen luissa ja ytimissä. Tiedämme, että huolestunut puhe ei yksinkertaisesti riitä, siksi haluamme taistella kaikella tarmollamme lasten arjen eriarvoistumista vastaan.

Lapsiperheköyhyystyöryhmä on kuullut kuluneen vuoden aikana useita köyhyyden tutkijoita ja lasten asioiden asiantuntijoita. Heille lämpimät kiitokset arvokkaista tiedoista. Kuulemisiin ja työryhmän toteuttamaan lapsiperheköyhyyskyselyyn nojaten, haluamme vaikuttaa omilla esityksillämme lapsiperheköyhyyden nujertamiseen. Tähän yhteiseen esitykseemme olemme koonneet ehdotuksiamme kyselyssämme useimmin esiin nousseista köyhyyden syistä: asumisen kalleudesta, työttömyydestä ja pienituloisuudesta, varhaiskasvatuksen rajoituksista ja toisen asteen opintojen maksullisuudesta. Lisäksi olemme täydentäneet näitä aiheita harrastamisen ja kuluttajuuden teemoilla, koska ne ovat olennainen osa lapsen hyvinvointia, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta kaveripiirissä.

On jo korkea aika laittaa piste lasten elämän eriarvoistumiselle.

Haaveena onnellinen lapsuus -toimenpideohjelma