Tolppanen: Järkeä opintotukijärjestelmään

Ajankohtaista 15:07

Maria Tolppanen

Kansanedustaja Maria Tolppasen mielestä opintotukiuudistuksessa ei ole otettu tarpeeksi huomioon opiskelijoiden elämään vaikuttavia seikkoja.

Hallituksen opintotukiuudistuksessa pienennetään opintorahaa, leikataan opintotukikuukausien enimmäismäärää sekä lisätään opintolainan valtiontakausta. Tämä uudistus muuttaa opintotukea lainapainotteisemmaksi.

– Tuoreen raportin mukaan kokonaisuudistus pienentää opintotukimenoja opiskelijan kohdalla noin 4400 euroa, joka on lähes 20 prosenttia. Samalla uudistus pidentää opiskeluaikoja noin kolmella kuukaudella, koska opiskelijoiden arvioidaan olevan haluttomia ottamaan lainaa opintojensa rahoittamiseksi, Tolppanen toteaa.

Opintorahan pienentäminen johtaa mahdollisesti opiskelijoiden lisääntyneeseen työssäkäyntiin.

– Tämä on taas pois opiskeluun käytetystä ajasta. Jo aikaisemmin opiskeluaikoihin tehtiin kuitenkin muutos, niin että opiskelijoiden tulee valmistua lyhyemmässä aikataulussa, Tolppanen sanoo.

Opintolainaa voi nyt nostaa enimmillään 400 euroa, uudistuksen myötä 650 euroa ja tukea voi saada 64 kuukauden ajan, jatkossa 54 kuukauden ajan.

– Opintolainahyvitystä saa nyt 40 prosenttia omavastuun jälkeen, jatkossa vain 30 prosenttia. Vaikka korot ovatkin tällä hetkellä alhaalla, riskinä on opiskelijoiden velkaantuminen, Tolppanen sanoo.

Tolppasen mukaan opintotukiuudistus kasvattaa opiskelijoilta saatavia verotuloja, mutta pienentää samalla opiskelun jälkeen saatavia verotuloja. Opiskeluaikojen pidentyessä ja opiskelijan ansaitessa enemmän valmistuttuaan, on uudistuksen yhteisvaikutus verotuloihin negatiivinen.

– Opintotukimenot siis pienenevät suunnilleen 4400 euroa opiskelijaa kohti, mutta otettaessa huomioon verovaikutus, säästö jää vain 2600 euroon.

Tolppanen on tehnyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen siitä, mitä hallitus aikoo tehdä, jotta opintotukiuudistus olisi järkevämpi, koska nyt hyödyt jäävät vähäisiksi, mutta vaikeuttavat opiskelijoiden elämää huomattavasti.