Tolppanen: Sanomalehtien jakelu jatkuttava maakunnissa ennallaan

Ajankohtaista 17:19

Maria Tolppanen

Kansanedustaja Maria Tolppanen (sd) kritisoi vahvasti liikenne- ja viestintäministeriön ehdotusta kolmipäiväisestä sanomalehtien perusjakelusta Suomessa.

Ehdotus perustuu jakeluvolyymin laskiessa Postin tehostamistarpeisiin sekä Postitoimilain uudistuksen mukanaan tuomaan kilpailun avautumiseen erityisesti suurimmissa kaupungeissa.

– Kolmipäiväinen jakelu viikossa laittaisi maakuntien haja-asutusalueiden asukkaat eriarvoiseen asemaan taajamissa asuviin nähden. Suurin osa suomalaisista pitää tärkeänä, että viisipäiväinen postinjakelu säilyy peruspalveluna koko maassa, Tolppanen toteaa.

Haja-asutusalueiden asukkaita ei voida pakottaa tilaamaan digilehteä.

– Kansalaisilla on säilytettävä valinnanvapaus ja oikeus lukea uutiset tuoreeltaan päivän sanomalehdestä.

Mitä hyötyä on lehdestä, joka tulee kolme kertaa viikossa, kun osa uutisista on mennyt ohi, Tolppanen kysyy.

Tolppasen mukaan EU:n direktiivi edellyttää postin jakamisen viitenä päivänä viikossa. Jakelun supistaminen on siis EU:n direktiivin vastainen.

Lakimuutos aiheuttaa myös sen, että paineet lehtien tilaushintojen korottamiseen ja henkilöstön irtisanomisiin kasvavat.

– Huomioon on otettava, että journalismiin perustuvan suomalaisen sanomalehdistön tuloista yli 90% perustuu edelleen painetun lehden tulovirtoihin. Jos vähennys toteutuu, aiheuttaa se myös postityöntekijöiden työpaikkojen vähenemisen ja töiden osa-aikaistamisen, Tolppanen sanoo.