Tuppurainen varhaiskasvatusselvityksen karusta tilannekuvasta: lääkkeet ovat tiedossa, milloin hallitus ryhtyy toimiin?

Ajankohtaista 14:21

Tytti Tuppurainen

SDP:n kansanedustaja Tytti Tuppurainen on järkyttynyt tänään maanantaina julkaistun varhaiskasvatusselvityksen tuloksista. Asiantuntijoiden esittämät huolet ovat selvityksen mukaan osoittautuneet todeksi.

– Hallituksen leikkaukset, kuten subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen ja ryhmäkokokojen kasvattamiseen näkyvät päiväkotien arjessa kaoottisuutena.  Tarvitaan ripeitä toimia tilanteen korjaamiseksi. Lääkkeet ovat jo tiedossa: lapsen subjektiivinen päivähoito-oikeus on palautettava ja ryhmäkokoja on pienennettävä. Kyse on vain hallituksen tahdosta, toteaa Tuppurainen.

Tuppurainen painottaa, etteivät lapset ole päiväkodissa säilössä. Varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan on kiinnitettävä huomiota.

– Olen jättänyt kirjallisen kysymyksen, jossa vaadin hallitusta kertomaan miten ja millä aikataululla se aikoo vahvistaa päiväkotien varhaiskasvatuksen pedagogista osaamista henkilöstön koulutustasoa nostamalla ja selkiyttää eri koulutustaustoista tulevien ammattilaisten tehtäviä ja vastuualueita päiväkodissa varhaiskasvatuksen laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi.

– Varhaiskasvatuksen moniammatillisuus on yksi suomalaisen varhaiskasvatuksen laadun valttikorteista. Pedagogisen osaamisen lisäksi myös päiväkodeissa tehtävä hoito- ja hoivatyö sekä huolenpito ovat tärkeä osa kokonaisuutta. Kaikkien varhaiskasvatuksen ammattiryhmien osaamista on vahvistettava täydennys- ja lisäkoulutuksella, jotta pedagogista osaamista voidaan kokonaisuudessa lisätä, Tuppurainen toteaa.

– Oulun yliopiston tekemän selvityksen tulokset ovat erityisen murheellisia kotikaupunkini Oulun kannalta, jossa poiketen muista suuremmista kaupungeista, on subjektiivista päivähoito-oikeutta rajattu ja ryhmäkokoja kasvatettu. Asiasta äänestettiin viimeksi joulukuun alussa ilman muutosta parempaan. Toivon, että tämä selvitys havahduttaa myös Oulun tekemään ainoan oikean ratkaisun ja turvaamaan lasten tasavertaisen oikeuden laadukkaaseen varhaiskasvatukseen.

Tuppuraisen jättämä kirjallinen kysymys on luettavissa kokonaisuudessaan täältä.