Tuula Haatainen: Eriarvoistuminen on myös turvallisuuskysymys

Ajankohtaista 16:41

Tuula Haatainen

– Tämän hallituskauden alussa kehitysyhteistyön määrärahoja on leikattu voimakkaasti. Samalla sukupuolten välistä tasa-arvoa tukevaan työhön menevän rahoituksen suhteellinen osuus Suomen kaikesta kehitysyhteistyöstä on laskenut 44 prosentista 31 prosenttiin. Puheet Suomen kehityspolitiikan tärkeimmästä painopisteestä menettävät uskottavuutensa, mikäli niihin ei kohdistu myös käytännössä riittäviä resursseja, totesi SDP:n kansanedustaja, presidenttiehdokas Tuula Haatainen. Eduskunta kävi tänään palautekeskustelun globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta.

– Agenda 2030 ei koske vain kehittyviä maita, vaan myös meitä. Naisiin kohdistuva väkivalta, perhevapaiden epätasainen jakaantuminen ja voimakkaan sukupuolittuneet työmarkkinat edellyttävät määrätietoista korjaamista kotimaassa. Eriarvoisuuden kasvu on iso yhteiskunnallisen turvallisuuden kysymys.

– Toimeenpano Suomessa ei saa jäädä vain puheen tasolle, vaan hyvin valitut suuntaviivat kaipaavat tekoja myös Suomessa. Ensi viikolla alkavassa budjettikäsittelyssä on tilaisuus vielä hallituspuolueilla korjata kehitysyhteistyömäärärahojen suunta takaisin kestävämmälle uralle. Kansainvälisen tuen avulla voimme auttaa ihmisiä selviytymään kotimaassaan.