Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan demarit: Pörssiyhtiöiden johtajien palkat hipovat jo kohtuuttomuutta

Ajankohtaista 14:19

Merja Mäkisalo-Ropponen

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan demarikansanedustajat Merja Mäkisalo-Ropponen, Tarja Filatov ja Ilmari Nurminen pitävät ristiriitaisena suurten pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien palkkakehitystä suhteessa tavallisten palkansaajien ansioiden kehitykseen. Kansanedustajat viittaavat Helsingin Sanomien keskiviikkona julkaisemaan selvitykseen, jossa paljastettiin pörssiyhtiöiden johtajien palkkojen nousseen uuteen ennätykseen 2000-luvulla.

─ On täysin kohtuutonta, että tavalliset palkansaajat on laitettu talouden sopeutustoimien maksajiksi samalla, kun suurten pörssiyhtiöiden johtajat jatkavat huipputuloista nauttimista erilaisina bonuksina ja eläke-etuina. Mitähän tilanteesta ajattelee vaikkapa lapsiperhe, joka ei pysty useammallakaan työllä nostamaan itseään köyhyydestä? Erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina johtajilta vaadittaisiin kohtuullisuutta ja omista eduista tinkimistä, kun muitakin ihmisiä siihen patistellaan erityisesti maan hallituksen toimesta, Mäkisalo-Ropponen toteaa.

Mäkisalo-Ropposen, Filatovin ja Nurmisen mielestä Helsingin Sanomien selvitys paljastaa myös huolestuttavia tasa-arvon toteutumiseen liittyviä ongelmia suurten pörssiyhtiöiden johtajaportaassa. He muistuttavat, että suurin osa huippupalkkaa nauttivista johtajista on Suomessa miehiä.

─ Kun Helsingin Sanomien selvitystä katsoo tasa-arvon toteutumisen näkökulmasta, on huolestuttavaa huomata, että naiset puuttuvat pörssiyhtiöiden johtajien joukosta lähes täysin. Lasikatto keskeisten yhtiöiden johtotehtäviin on edelleen murtamatta. Tämän pitäisi aiheuttaa vakavaa itsetutkiskelua yritysmaailmassa siitä, miten yritysten johtotehtäviin saataisiin entistä enemmän myös naisia, Filatov kertoo.

Demarikansanedustajat peräänkuuluttavat Helsingin Sanomien selvityksen vanavedessä laajempaa yhteiskunnallista keskustelua siitä, miten suomalaisen yhteiskunnan taloudelliseen eriarvoisuuteen ja epäoikeudenmukaisuuteen voitaisiin puuttua nykyistä vahvemmin. He näkevät ongelmallisena erityisesti heikoimmassa asemassa olevien pienituloisten tilanteen.

─ Hallituksen tulisi ryhtyä toimenpiteisiin, joilla aidosti autetaan työelämässä heikoimmassa asemassa olevia. Valitettavasti esimerkiksi nollatuntisopimuksilla työskentelevien tuhansien suomalaisten kestämätöntä epävarmuutta hallitus ei halunnut helpottaa. Työnantajat voivat jatkossakin käyttää työntekijöitä hyväksi nollatuntisopimusten avulla teetättämällä heille vaihtelevia määriä töitä ilman turvaa säännöllisestä toimeentulosta, Nurminen muistuttaa.