Urpilainen: Eurobondit vaaraksi terveille talouksille

Ajankohtaista 09:04

SDP:n puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jutta Urpilainen katsoo eurobondien olevan vaarallisia terveiden maiden talouksille. Urpilainen puhui torstaina 24.11.2011 presidentti Halosen johtamassa Presidentti-foorumissa Helsingissä.

– Pahimmillaan eurobondit saattaisivat johtaa tilanteeseen, jossa sijoittajat menettävät viimeisenkin luottamuksen euroalueeseen terveiden maiden joutuessa yhteisvastuuseen kriisimaiden lainamarkkinoista. Luottamusta rakennetaan niin, että terveiden maiden talouksia suojataan kriisin tartunnalta. Tämä on yksi keskeisistä syistä, miksi komission esitys eurobondien käyttöönotosta ei ole kannatettava.

Urpilainen muistutti puheessaan, että Eurooppaa tarvitsee luottamuksen palauttamista myös kansallisessa talouspolitiikassa ja finanssimarkkinoilla.
– Talouspolitiikan terveyden varmistamiseksi tarvitsemme tiukempaa jäsenmaiden seurantaa, mutta myös automaattisia sanktioita sääntöjen jättämisestä noudattamatta.

– Finanssimarkkinoiden spekulatiiviselle voitontavoittelulle on asetettava rajat. Suuret riskit ja niiden laukeamiset eivät ole johtaneet markkinoiden vastuun kantamiseen kriisistä toivotulla tavalla. Siksi demokratian on puututtava peliin. Hallitusohjelman mukaisesti Suomi tukee Euroopan komission esitystä kansainvälisen rahoitusmarkkinaveron käyttöönottamiseksi ensivaiheessa Euroopan unionin tasolla.

Urpilaisen mukaan kansalaisille on näytettävä, että Eurooppa ottaa kriisin tosissaan. Rahoitusmarkkinaverolla on suuri moraalinen merkitys markkinoiden toimivuudelle ja kansalaisten uskolle politiikan päätöksentekokykyyn. Unionin taloudellisten valuvikojen lisäksi meidän on uskallettava puuttua unionin moraalisiin valuvikoihin.

– Tarvitsemme Eurooppaan siis moraalista integraatiota, jolla puutumme unionin taloudellisten valuvikojen lisäksi ahneen voitontavoittelun hillitsemiseen, oikeusvaltioperiaatteen toteutumiseen, harmaaseen talouteen ja korruptioon.