Urpilainen: Hallitus unohti kunnat, työttömät ja maailman köyhät

Ajankohtaista 06:41

SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen on pettynyt hallituksen arvovalintoihin talouskriisin keskellä.
– Nyt olisi tarvittu asettumista heikoimpien asemaan. Tähän ei hallituksella ollut halua tai kykyä. Kuntapalveluiden turvaamiseen, työttömien tukemiseen ja kehitysmaiden auttamiseen ei budjettihanoja avattu.

Urpilainen arvioi porvarihallituksen kärsivän pahasta ”tempputyöllistämistraumasta”.
– Eduskuntavaalien alla aktiivinen työvoimapolitiikka leimattiin tehottomaksi ja sen jälkeen hallitus on keskittynyt leikkaamaan työllisyysmäärärahoja ja vähentämään TE-keskusten henkilöstöä, vaikka esimerkiksi nuorisotyöttömyys on noussut yli 60 prosentilla.

– On ikävää, että hallitus tuntuu unohtaneen viime laman opetukset. Työttömyyttä pitäisi torjua kaikin mahdollisin keinoin. Budjetissa työllisyyspanostukset jäävät kovin niukoiksi. Massatyöttömyyden hoitaminen tulee sekä inhimillisesti että taloudellisesti yhteiskunnalle kalliimmaksi. TE-keskukset ovat epätoivoisen paikan edessä: Apua ei tullut keväällä, eikä sitä nyt saada syksylläkään.

Urpilainen ei hyväksy budjetin kehitysyhteistyömäärärahojen leikkausta.
– Kehitysyhteistyömäärärahat ovat noin kaksi prosenttia koko budjetista, mutta juuri niihin kohdistettiin lähes kolmanneksen leikkaukset. Tämä arvovalinta osoittaa hallituksen olevan yhtä välinpitämätön sekä kotimaan että maailman köyhistä. Tässä asiassa hallituksen linja näyttää kyllä pitävän.

Urpilainen muistuttaa, että syynä budjetin juustohöylälinjaan on ollut hallituksen jatkuvasti väärä tilannearvio talouden kehityksestä.
– Ylisuuret veronalennukset hallituksen omille eturyhmille olisi pitänyt perua. Niiden sijaan tarvittaisiin työllisyyttä, kuntia ja oikeudenmukaisuutta tukevia menoratkaisuja.

– Hallituksesta on tullut oman hallitusohjelmansa vanki, eikä se ole osannut päivittää sitä taloustilannetta vastaavaksi. Porvarihallitus on jäämässä koko loppuvaalikaudeksi itse kaivamaansa poteroon odottamaan reilun puolentoista vuoden päästä pidettäviä eduskuntavaaleja ja vallan vaihtoa.

Leikkaussakset kuntapäättäjille

Kuntien alijäämä uhkaa kasvaa ensi vuonna noin 850 miljoonaan euroon.
– Tämä merkitsee sitä, että hallitus on päättänyt ojentaa laman leikkaussakset kuntapäättäjille, jotka joutuvat nyt ensi vuoden talousarvioesityksissään karsimaan terveydenhuollon ja koulun palveluja, vähentämään henkilöstöä sekä korottamaan kuntaveroja. Missä vaiheessa hallitus viimein ymmärtäisi, että se on vastuussa koko julkisen talouden kokonaisuudesta, johon myös kunnat kuuluvat?