Urpilainen: Venäjä WTO:n jäseneksi

Ajankohtaista 12:48

Sosialidemokraattien puheenjohtaja Jutta Urpilainen kiinnittäisi tulevalla vaalikaudella nykyistä enemmän huomiota Suomen ja Venäjän suhteisiin.
– Tasavallan presidentti on kantanut kuluneella vaalikaudella päävastuun kahdenvälisistä suhteista itänaapuriin. Tulevalla vaalikaudella myös muun ulkopoliittisen johdon aktiivisuutta on lisättävä.

– Suomen kannalta Venäjän jäsenyys Maailman kauppajärjestössä WTO:ssa olisi hyvin myönteinen askel. Venäjän WTO-jäsenyyden myötä esimerkiksi Suomen ja Venäjän välejä rasittanut puutullikysymys saataisiin pois päiväjärjestyksestä.

Urpilainen huomauttaa, että EU:n komissiolla on ollut tärkeä rooli yhteisymmärryksen hakemisessa Venäjän kanssa WTO-jäsenyysneuvotteluissa.
– Pienen jäsenmaan näkökulmasta on hyvä muistaa, mikä komission merkitys on jäsenyysneuvotteluissa ollut. Neuvottelut ovat olleet hyvä näyttö siitä, mihin vahvaa komissiota tarvitaan.

– Hyvien EU-tason suhteiden lisäksi on Suomessa kuitenkin kiinnitettävä edelleen huomiota keskinäiselle kunnioitukselle perustuvien kahdenvälisten suhteiden rakentamiselle. Luottamuksellinen vastavuoroisuus naapurimaiden välillä, koskee se sitten maanomistusta tai muita tavallista ihmistä lähellä olevia kysymyksiä, on ainoa kestävä perusta suhteiden kehittämiselle.

Urpilainen puhui torstaina SDP:n Venäjä-seminaarissa Helsingissä.