Väätäinen: kannatan aloitetta Kelan kuntoutusterapiakorvauksen nostamisesta

Ajankohtaista 10:10

Vuositasolla Suomessa jää työkyvyttömyyseläkkeelle tuhansia ihmisiä. Tästä tuhansien joukosta huomattava osa on nuoria alle 25-vuotiaita ihmisiä. Useimmiten syynä varhain alkaneelle työkyvyttömyys- tai opiskelukyvyttömyydelle on mielenterveyden heikkeneminen. Ilman hyvää hoitoa voi esimerkiksi masennus johtaa kierteeseen, joka johtaa pysyvämpään työkyvyttömyyteen.

Erittäin hyviä tuloksia työ- tai opiskeluelämään palaamisesta on saatu kuntouttavalla psykoterapialla. KELA korvaa psykoterapiakuntoutusta. Korvauksen taso  on jäänyt pahasti laahaamaan jälkeen ja tämä estääkin usean ihmisen kuntoutukseen osallistumisen, koska kuntoutujalla itsellään pitäisi olla hoitoonsa sijoitettavaa rahaa vuodessa jopa 1000 euroa.

Nostamalla kuntoutusmäärärahaa ja edistämällä lukuisien mielenterveysperustein eläkkeelle siirtyneiden palaamista työelämään säästetään todella pitkä penni tulevaisuudelta. On kuitenkin kysyttävä miten varmistetaan, että korvaus hyödyttää täysimääräisesti asiakasta. Asumistuen nostosta on kokemukset, että vuokrat tuppaavat nousemaan samassa suhteessa mitä on asumustuen korotukset. Kela ei määrittele terapian kokonaishintaa vaan vain korvauksentason.

”Hoidon saaminen ei voi olla rahakysymys. Lähtökohta on oltava, että julkinen terveydenhuolto pystyy kuntalaisensa hoitamaan, mutta tässä vaikeassa tilanteessa on yksityinen sektori pidettävä rinnalla kulkemassa.” kommentoi edustaja Väätäinen.

”Emme voi antaa ihmisten lipua käsistä vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi, siksi yhteiskunnan on varmistetta psykoterapian saanti kaikissa tilanteissa. Ennaltaehkäisevillä toimilla on pystyttävä  puuttumaan siihen, etteivät erityisesti nuoret voisi näin huonosti, on pidettävä huoli siitä, että saadaan ihmiset takaisin töihin tai opiskelemaan ja autetaan heitä saamaan ote omasta elämästään. Tässä hetkessä on panostettava voimakkaasti lasten ja nuorten viihtyvyyteen ja hyvinvointiin koulussa ja koulurauha on turvattava kaikille. Nuorisotakuu toteutuessaan antaa hyvät eväät nuorille ja luo toivoa tulevaisuuteen.” Jatkaa Väätäinen.