Valinnanvapauden lisääminen aktiivitoimissa kannatettavaa

Ajankohtaista 09:58

Tarja Filatov

-Kuntouttavaa työtoimintaa pitää muuttaa asiakkaan tahtoa kunnioittavammaksi. Työttömällä on mahdollisuus omaehtoiseen kouluttautumiseen työttömyysturvalla ja työvoimapoliittiseen kouluttautumiseen. Samaa logiikkaa kannattaa noudattaa kuntouttavassa työtoiminnassa, sanoo työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustajaTarja Filatov.

– Professori Heikki Hiilamo ja tutkimusprofessori Pasi Moisio selvitys osallistavan sosiaaliturvan malleista on oikeilla jäljillä esittäessään, että kuntouttavan työtoiminnan sisältöä muutettaisiin laajemmaksi, Filatov toteaa.

– Nykyisin kuntouttavan työtoiminnan sisältö on muodostunut liian kaavamaiseksi. Alkuperäinen idea positiivisesta aktiivisuudesta ja kuntoutuksesta on osin muuttunut ja leimaantunut pakkotyöksi.

– Se, että osallistuminen voisi olla esimerkiksi vapaaehtoistyötä, kansalaisjärjestöjen toimintaan, ruokapiiritoimintaa, vertaistukitoimintaa tai kansalaisopistossa opiskelemista lisää myönteistä aktiivisuutta, ja se voi lisätä yhteiskunnallista hyvinvointia työttömän ja koko yhteiskunnan kannalta, sanoo Filatov.

– Toiminnat eivät ole nytkään kiellettyjä, mutta niitä ei aktiivisesti edistetä pitkäaikaistyöttömien palveluissa. Ajatus siitä, että asiakkaat voivat ehdottaa omia tapoja osallistua tai valita listalta ja erilaisista vaihtoehdoista aktivoisi laajempaan kuntouttavan työtoiminnan sisältöä, Filatov ehdottaa.

Yksityisiin yrityksiin toimintaa ei saa avata, koska siinä piilee iso hyväksikäytön riski. Ratkaisu myös söisi työpaikkoja. Työstä kuuluu aina maksaa työehtosopimuksen mukainen palkka.

Huolestuttavaa on, että malliin liittyy myös ajatus nykyisen työmarkkinatuen leikkaamisesta ja aktiivikorvauksen poistamisesta. Työttömyysturvan leikkausta ei voi hyväksyä, Filatov painottaa.

Jos työtön kieltäytyisi toimista, hänen tukensa pienenisi. Osallistumistulo olisi nykyisen työmarkkinatuen suuruinen eli keskimäärin 697 euroa kuukaudessa, mutta kieltäytyminen pudottaisi tuen toimeen­tulotuen perusosan tasolle. Se on yksin asuvalla nyt 485,50 euroa kuukaudessa.

On tärkeää, että aktiivikorvaus tulee automaattisesti. Aktiivisella työttömällä tulee matkakuluja ja muta osallistumisesta liittyviä kuluja. Tällä on turha rasittaa ennaltaehkäisevää toimeentulotukea.

Kaikkein tärkeintä on se, että ihmisille myös tarjotaan kuntoutusta yhteiskunnan avustuksella ja ihmisen tarpeisiin räätälöitynä. Kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat työttömät tarvitsevat yhä palveluja ja tukea. Heitä ei saa hylätä vapaaehtoisuuden varaan, Filatov muistuttaa.

Laadukkaiden aktiivitoimien järjestäminen maksaa. Tästä vastuusta julkinen valta ei saa laistaa valinnan vapauden ja vapaaehtoisuuden varjolla. On ehdottoman tärkeää löytää kiinteä yhteys työllistämispalvelun ja vapaaehtoisen osallistumisen välille, Filatov sanoo.