Vanhuspoliittinen ohjelma

Ohjelmatyö 16:41

Läppärihommia

Ikääntyneet ovat sosiaalisesti kestävän yhteiskunnan kivijalka (2010)

Puolueemme vanhuspolitiikka perustuu sosialidemokratian keskeisiin arvoihin, ihmisarvon ja vapauden kunnioittamiseen, tasa-arvon toteuttamiseen, yhteisvastuuseen ja oikeudenmukaisuuteen. Solidaarisuus takaa yhteisen vastuun kaikista kansalaisista ja nojaa lainsäädännöllä turvattuihin vapauksiin ja oikeuksiin.

Oikeus yhteiseen hyvään kuuluu kaikille. Hyvinvointi vaatii osallisuutta. Jokaisella kansalaisella on oltava oikeus vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen riippumatta hänen iästään, kunnostaan, koulutuksestaan, varallisuudestaan tai syntyperästään.

Osallisuuden lisääminen sekä sosiaalisten ja terveyserojen kaventaminen ovat hyvinvointipolitiikan perustehtäviä. Yhteistä vastuuta ei voi toteuttaa kilpailun keinoin. Lisääntyvä kaupallisuus ja kilpailuun perustuva voitontavoittelu tarvitsevat vastavoimakseen yhteiseen vastuuseen sitoutunutta toimintaa: kuntien ja kolmannen sektorin voittoa tavoittelemattomia palveluja.

Vanhuspolitiikan tulee perustua ensisijaisesti julkiseen järjestämisvastuuseen, ammattitaitoiseen hoitoon ja toimivaan palveluverkostoon. Jotta turvallinen ja hyvä ikääntyminen olisi mahdollista, on myös yhteisöllisyyttä ja kansalaisyhteiskuntaa vahvistettava. Vapaaehtoistyö ja lähimmäisenrakkaus ovat vanhuspolitiikan tärkeitä tukia kansalaisyhteiskunnassa.

Tutustu ohjelmaan (Google Drive)