Viitamieheltä lakialoite vainoamisen kieltämiseksi

Ajankohtaista 08:51

– Nykyinen lähestymiskielto ei aina riitä pitämään uhkaajaa loitolla vaan usein kieltoa rikotaan. Lähestymiskielto ei rankaise juridisesti uhkaajaa. Vainoamisen kriminalisointi osoittaisi, että sitä pidetään vääränä ja tuomittavana käytöksenä, kansanedustaja Pauliina Viitamies toteaa.

Viitamiehen mukaan fyysinen koskemattomuus on suojattu hyvin Suomen rikoslainsäädännössä.

– Sen sijaan psyykkinen hyvinvointi ja koskemattomuus eivät ole saaneet samankaltaista lainsuojaa. Sekä psyykkinen että fyysinen hyvinvointi ja koskemattomuus on jokaisen kansalaisen perusoikeus. Lakialoitteen onkin allekirjoittanut yli 100 kansanedustajaa, joten valiokunnan on otettava se käsittelyynsä.

Vainoamisella tarkoitetaan tarkoituksenmukaista, toiseen henkilöön toistuvasti kohdistuvaa, ei-toivottua käyttäytymistä, joka aiheuttaa pelkoa tai jota perustellusti voidaan pitää pelottavana. Kun vainoaminen heikentää olennaisesti uhrin psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia, se rikkoo tätä perusoikeutta. Suurin osa tapauksista liittyy päättyneeseen parisuhteeseen, missä ne myös jatkuvat pisimmän aikaa. Muita vainoamistapauksia ovat esimerkiksi vanhempien ja lasten väliset ongelmat tai ammatin tuomat tilanteet.

Vainoaminen on kriminalisoitu 10 Euroopan unionin jäsenvaltiossa – Itävallassa, Belgiassa, Tanskassa, Saksassa, Irlannissa, Italiassa, Maltalla, Hollannissa, Isossa Britanniassa ja Ruotsissa, missä laki astui voimaan 1.10.2011 – sekä kaikissa Yhdysvaltain osavaltioissa, Australiassa, Uudessa Seelannissa, Japanissa ja Kiinassa. Näiden maiden lisäksi laki vainoamisesta on valmisteilla ainakin Islannissa ja Etelä-Afrikassa.