Ihmisen elinympäristö

14:15

Jäsenet:

Riitta Myller, pj.
Kaarin Taipale, pj.
Anita Patanen, siht.
Samuli Sinisalo, siht.
Matti Sadeniemi, siht.
Kauko Aronen
Jan Frilander
Kalervo Haverinen
Susanna Huovinen
Eetu Jokela
Eetu Kinnunen
Tapani Koivula
Kalle Konttinen
Eveliina Kunttu
Tomi Lehtinen
Alex Nurmi
Ari-Matti Näätänen
Joni Penkari
Suvi Rautsiala
Jaakko Rustanius
Janne Salovaara
Kimmo Sarje
Daniel Telén
Tiina Vesa