Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos uhkaa vakavasti muuttaa nykyistä elämää maapallolla ja Suomen pohjoinen luonto on muutoksille erityisen herkkä. Ilmaston muuttumisen seurauksena on luontaisten elinympäristöjen tuhoutuminen ja lajien joukkotuho. Luonnonkatastrofit, kuivuus ja merenpinnan nousu muuttavat alueita asuinkelvottomiksi, mikä johtaa ilmastopakolaisuuteen. Ilmastonmuutos on myös turvallisuusuhka. Resurssikilpailun tiivistyessä maiden sisäiset ja niiden väliset konfliktit lisääntyvät. On ensiarvoisen tärkeää, että ilmastotavoitteissa ollaan tarpeeksi kunnianhimoisia.

Ennakoiden ja nopeasti toimien Suomi voi nousta esimerkiksi siitä, miten tasa-arvoinen ja eheä yhteiskunta voi vastata ilmastonmuutoksen haasteeseen. Suomella pitää olla pieni jalanjälki, mutta iso kädenjälki globaalissa ilmastotyössä. Ilmastonmuutoksen torjumisessa myös kansainvälinen yhteistyö on avainasemassa.

Suomen hiilineutraalisuustavoitetta tulee todennäköisesti aikaistaa 2040-luvun alkupuolelle osana EU:n tavoitteiden tarkistamista. Seuraavan hallituksen tulee nopeasti luoda uskottava polku tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Ilmastonmuutoksen torjunta on koko yhteiskuntaa koskettava haaste ja siksi ratkaisut tulee löytää yhdessä, parlamentaarisesti ja koko yhteiskunta osallistaen.

 

Pieni jalanjälki, suuri kädenjälki