Kunnat ja alueet

13:42

Jäsenet:

Sirpa Paatero, pj.
Ahti Ruoppila, pj.
Antti Kotti, siht.
Minna Salminen, siht.
Pasi Ahola
Tuula Haatainen
Hanna Isbom
Mika Kari
Krista Kiuru
Ari Korhonen
Oiva Laitinen
Harri Lehtonen
Olli Lehtonen
Kaisa Lepola
Lauri Lyly
Kaisa Läärä
Oiva Myllyntaus
Eija Paananen
Simo Pokki
Pertti Rajala
Joona Räsänen
Neeta Röppänen
Aleksi Saukkoriipi
Pekka Tuuri
Reijo Vuorento