Maa- ja metsätalous

14:25

Jäsenet:

Raimo Piirainen, pj.
Harry Wallin, pj.
Kimmo Hyvärinen
Toivo Kanninen
Erkki Lähde
Jari Mäkinen
Tarmo Pajunen
Kari Rajamäki
Markku Rantahalvari
Tytti Tuppurainen
Mikko Vesa