Poliittinen ohjelma ja periaatejulistus

Lahden puoluekokouksessa päätettiin, että puolueelle valmistellaan periaatejulistus ja poliittinen ohjelma, jotka muodostavat yhdessä eheän kokonaisuuden SDP:n politiikan perustaksi. Periaatejulistuksessa määritellään sosialidemokraattien perusarvot, missio ja visio tulevaisuudesta. Poliittisessa ohjelmassa määritellään puolestaan tavoitteet, joiden kautta haluttua visiota rakennetaan. Uusi periaatejulistus ja poliittinen ohjelma tulevat käsiteltäväksi vuoden 2020 puoluekokouksessa.

Tutustu Lahden puoluekokouksen päätöslauselmaan

 

Periaatejulistus

Tavoitteena on tiivis, tulevaisuuteen katsova periaatejulistus, joka kuvaa sosialidemokraattien perusarvoja sekä vision ja mission paremman yhteiskunnan rakentamisesta.

Periaatejulistusta valmistelee työryhmä, jota vetää puoluesihteeri Antton Rönnholm sekä puoluehallituksen jäsen Kaisa Penny. Työryhmän sihteereinä toimivat Mikko Koskinen ja Tuula Lampinen puoluetoimistosta. Työryhmän jäsenluettelon löydät täältä.

Poliittinen ohjelma

Vuoden 2020 puoluekokoukselle valmistellaan poliittinen ohjelma, jossa määritellään SDP:n pitkän aikavälin, ajatuksellisesti vuoteen 2030 ulottuvat tavoitteet. Lisäksi poliittinen ohjelma kokoaa yhteen SDP:n linjat keskeisiin poliittisiin kysymyksiin. Valmistuessaan poliittinen ohjelma toimii puolueen jäsenille sekä muille SDP:n linjasta kiinnostuneille eräänlaisena hakemistona, josta on löydettävissä SDP:n näkemys erilaisiin poliittisiin kysymyksiin.

Poliittinen ohjelma on avoinna jokaisessa puoluekokouksessa eli puolueen linjan muuttaminen tapahtuu muuttamalla poliittista ohjelmaa. Näin puolueen linja pysyy koko ajan päivittyvänä ja seuraa yhteiskunnallista kehitystä.