Sisäinen turvallisuus

15:44

Jäsenet:

Mika Kari, pj.
Tomi Sevander, pj.
Antti Hytti, siht.
Antti Kotti, siht.
Minna Andrejeff
Harri Hakala
Leena Heino
Rainer Heinonen
Jukka Kivi
Esa Kokki
Jaakko Lehti
Jani-Pekka Leino
Sari Melkko
Sirpa Paatero
Kari Rajamäki
Joona Räsänen