Talous

15:08

Jäsenet:

Antti Rinne, pj.
Eero Heinäluoma, pj.
Lauri Finér, siht.
Joonas Rahkola, siht.
Antti Aarnio
Maarit Feldt-Ranta
Tarja Filatov
Tuula Haatainen
Timo Harakka
Lauri Ihalainen
Anette Karlsson
Anneli Kiljunen
Krista Kiuru
Antti Lindtman
Riitta Myller
Johanna Ojala-Niemelä
Sirpa Paatero
Joona Räsänen
Antton Rönnholm
Matti Sadeniemi
Kristiina Salonen
Ville Skinnari
Esa Suominen
Tytti Tuppurainen
Jutta Urpilainen
Pia Viitanen
Reijo Vuorento
Harry Wallin