Kansainvälisyys

16:22

Eduskuntavaalien 2011 vaalitavoitteet ja niiden toteutuminen

Sosialidemokraatit halusivat:

Vahvistaa Euroopan unionin sosiaalista ulottuvuutta ja ylikansallista demokratiaa

– Toteutunut etenkin EU-vaaliohjelmassa; tasapainoisten vaihtoehtojen tarjoaminen markkinavetoiselle kurjistamispolitiikalle.

– Maininta sosiaalisen Euroopan luomisesta konkreettisine tavoitteineen kirjattiin valtioneuvoston selontekoon EU-politiikasta 2013.

Toteuttaa rahoitusmarkkinaveron

– SDP pitänyt aktiivisesti esillä; asiaa ei saatu Suomen kannaksi hallituksen oikeistopuolueiden vastustuksen takia.

Vaikuttavaa kehityspolitiikkaa

– Hallitus laati vuonna 2012 kehityspoliittisen toimintaohjelman, jossa on ihmisoikeusperustainen lähestymistapa.

Turvata kehitysyhteistyömäärärahojen suotuisan kehityksen kohti YK:n asettamia tavoitteita

– On jäänyt toteutumatta vaikean taloustilanteen vuoksi, kuitenkin saatu pysymään euromääräisesti samalla tasolla

– Hallitusohjelman mukaisesti päästökauppatuloja on ohjattu kehitysyhteistyöhön

Tehokkaita toimia veroparatiiseja vastaan

– Suomi toiminut aktiivisesti EU:ssa ja esimerkiksi OECD:n BEPS-hankkeessa.

 

Sosialidemokraatit eivät halunneet:

Nato-jäsenyyttä

– On jatkettu johdonmukaista sotilaallisen liittoutumattomuuden linjaa.