Koulutus

14:00

Eduskuntavaalien 2011 vaalitavoitteet ja niiden toteutuminen 

Sosialidemokraatit halusivat:

Pienentää opetusryhmiä

– Tässä on onnistuttu. On jaettu erillistä valtionavustusta ryhmäkokojen pienentämiseen sekä valtionavustusta koulujen välisten erojen tasoittamiseen.

Taata peruskoulun jälkeinen opiskelupaikka jokaiselle nuorelle

– Koulutustakuun ja opiskelijavalintauudistuksen tavoitteena on taata jokaiselle nuorelle opiskelupaikka tai valmistavan koulutuksen paikka. Koska oppivelvollisuusikää ei pidennetty, ei voida sanoa täysin varmasti, saadaanko jokainen nuori jatkamaan toiselle asteelle. 

Lisätä valinnanvapautta toisella asteella

– Ammatillisten perustutkintojen perusteet on uudistettu, astuvat voimaan 1.8.2015. Tämä lisää valinnanvapautta tutkinnossa.

Pitää korkeakouluopetuksen maksuttomana ja sitoa opintotuen indeksiin

– Tällä hetkellä lausunnolla lukukausimaksut EU/ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille, ei muuta tilannetta suomalaisten opiskelijoiden osalta.

– Opintotuki sidottiin indeksiin.