Liikenne

16:20

Eduskuntavaalien 2011 vaalitavoitteet ja niiden toteutuminen

SDP:n Työn ja oikeudenmukaisuuden puolesta -asiakirjasta:

”Osana vihreämpään kasvumalliin siirtymistä on suosittava puhtaampien liikennemuotojen kehittämistä. Sähköautojen käyttövoimaverotus on nollattava.”

Henkilöautojen käyttövoimavero on eriytetty selkeämmin käyttövoiman mukaan ja sitä kautta sähköautojen verotus lieventynyt.

”Suomi tarvitsee pitemmän ajan näkymän liikenneyhteyksien kehittämisestä sekä tasokorotuksen liikenteen rahoitukseen ja ylläpitoon. […] Ilmastotavoitteiden vuoksi raideyhteyksien parantaminen on ensiarvoisen tärkeää. Seuraavan vaalikauden avainhankkeita ovat Seinäjoki-Oulu – perusparannuksen loppuun saattaminen, pääradan välityskyvyn parantaminen (Helsinki-Tampere) sekä periaatepäätös Pisararadan rakentamisesta.”

– Liikenteen korjausvelkaa on selvittänyt parlamentaarinen työryhmä. Lentoliikennestrategiassa arvioidaan myös liityntäliikenteen tarvetta.

– Seinäjoen ja Oulun välinen radan parannus toteutetaan vaiheittain. Ensimmäinen vaihe on valmistunut.

– Pasila-Riihimäki -välin välityskyvyn parantamista selvitetään paraikaa.
– Stubbin hallituksen ohjelmassa Pisararadan toteutuminen kytkettiin tonttitarjonnan lisääntymiseen. Nyt käynnissä on suunnitteluvaihe, jossa tuotetaan tietoa rakentamispäätöstä varten.