Verotus

13:38

Eduskuntavaalien 2011 vaalitavoitteet ja niiden toteutuminen

 

Sosialidemokraatit halusivat:

 Verottaa enemmän pääomatuloja ja varallisuutta

– Pääomatuloverokantaa nostettiin 28 prosentista 30:een. Lisäksi pääomatulovero tehtiin progressiiviseksi.

– Listaamattomien yritysten osinkoverohuojennuksia on pienennetty.

– Perintö- ja lahjaverotusta on kiristetty kautta linjan, painottaen suurimpia perintöjä ja lahjoja.

Keventää pienituloisten verotusta nostamalla perusvähennystä

– Perusvähennystä on kasvatettu 2012-2015.

Ryhtyä perimään pankkiveroa

– Pankkiveroa perittiin 2013 ja 2014. 2015 alkaen se korvautuu pankeilta perittävällä vakausmaksulla.

Torjua harmaata taloutta ja veronkiertoa

– Käynnistettiin tehostettu harmaan talouden vastainen toimenpideohjelma.

Nostaa jäte-, alkoholi-, tupakka- ja muita haittaveroja

– Kaikkia on jouduttu nostamaan. Lisäksi energiaveroja ja makeisveroa on korotettu.

Sosialidemokraatit eivät halunneet:

Nostaa arvonlisäveroa

– ALV-kantoja nostettiin yhdellä prosenttiyksiköllä 2013 alussa; tämä osana valtiontalouden sopeutustoimia.

Nostaa energiaveroa

– Energiaverotusta on nostettu osana tasapainotustoimia.

Nostaa palkkojen ja eläkkeiden veroa

– Pienten eläkkeiden verotus on keventynyt tällä vaalikaudella. Verotuksessa perusvähennystä on kasvatettu 2012-2015. Lisäksi SDP sai läpi kunnallisveron eläketulovähennyksen korotuksen pieni- ja keskituloisille eläkeläisille v. 2015. Näiden toimenpiteiden johdosta esim. 1250 euron kuukausieläkettä saavan ostovoima on tämän vaalikauden aikana parantunut n. 300 euroa vuodessa ja 1700 euron kuukausieläkettä saavalla n. 130 euroa vuodessa.

– SDP esitti takuueläkkeeseen korotusta 15 euroa kuukaudessa vuodelle 2015. Se ei toteutunut Kokoomuksen vastustuksen takia.