Puoluevaltuusto

10:08

Puoluevaltuutettuja kannattaja-huivien kanssa

Puoluevaltuusto on SDP:n ylin päätöselin puoluekokouskausien välillä.

Valtuusto kokoontuu sääntömääräisesti kaksi kertaa vuodessa ja käsittelee muun muassa vuosittain puolueen toimintasuunnitelmat ja -kertomukset, päättää jäsenmaksuperusteista ja vaalien jälkeen SDP:n osallistumisesta maan hallitukseen ja nimeää Euroopan Sosialidemokraattisen Puolueen kongressiedustajat.

Puoluevaltuustoon kuuluvat puoluekokouksen valitsemat puheenjohtaja ja 60 jäsentä. Jäsenet valitaan piirijärjestöittäin.

Puoluevaltuuston kokouksia voi seurata pääsääntöisesti suorina lähetyksinä verkkosivuillamme.