Jäsenmaksut 2018

13:08

Normaali jäsenmaksu 57 € vuodessa (luokka III)

• alennettu jäsenmaksu 26 € vuodessa (luokka IV)

• nuorisojäsenmaksu 13 € vuodessa (luokka II) alle 25 vuotiaat jäsenet

• ei jäsenmaksua varattomille jäsenille (luokka I, aina puoleksi vuodeksi kerrallaan yhdistyksen johtokunnan päätöksellä)

• tukijäsenmaksu varsinaisen jäsenmaksun lisäksi 120 euroa vuodessa jäseniltä, joiden kuukausitulo ylittää 3 600 euroa (luokka V)

• kannatusjäsenmaksun alaraja on 20 euroa vuodessa

Vapaajäsenyys täytyy erikseen anoa ottamalla yhteyttä jäsenpalveluun puhelimitse, sähköpostitse tai täyttämällä täältä löytyvän lomakkeen. Vapaajäsenyyden ehdot ovat 65 vuoden ikä, vähintään 30 vuoden yhtäjaksoinen jäsenyys ja maksetut jäsenmaksut. Kaikkien ehtojen tulee täyttyä.  Myös vapaajäsen voi halutessaan maksaa jäsenmaksua, joko normaali tai alennettu jäsenmaksu. Tämä ei poista vapaajäsenyyttä, vaan tekee jäsenestä maksavan vapaajäsenen.

Kun jäsen siirtyy eläkkeelle, ei jäsenmaksua alenneta automaattisesti, sillä eläkkeitä on erisuuruisia. Johtokunnan tulee päättää jäsenmaksuista tapauskohtaisesti ja sen jälkeen ilmoittaa asiasta jäsenpalveluun.

Maksamattomien jäsenten osalta tulee seurata ”rästiläisiä” ainakin kerran vuodessa. Sääntöjen mukaan jäsenen voi erottaa silloin, kun jäsenmaksu on ollut maksamatta vuoden. Periaatteena on, että jäsenet poistetaan kahden vuoden ”rästiläisyyden” jälkeen. Sitä ennen on hyvä lähettää kirje /soittaa jäsenelle, ja kertoa, että mikäli hän ei maksa jäsenmaksujaan, yhdistyksen johtokunta päättää erottaa hänet jäsenyydestä.

Jäsenpalvelun kautta lähtee jäsenmaksu kaksi kertaa vuodessa (normaali perintä). Jäsenmaksun eräpäivät ovat maalis- ja syyskuussa.

Tämän lisäksi lähtee maksamattomille jäsenille rästiperintä kerran jäsenmaksukaudella. Rästiperinnän eräpäivät ovat kesä- ja joulukuussa.

Jäsenmaksutilitykset maksetaan yhdistyksen ilmoittamalle tilille n. kuukauden kuluttua jäsenmaksun eräpäivästä.

Kaikki maksuja koskevat muutokset (ei sääntöjen mukaiset) päättää yhdistyksen johtokunta. Maksumuutokset tulevat voimaan, kun ne on ilmoitettu jäsenpalveluun.

Jäsenlistat lähetetään osastoille kaksi kertaa vuodessa (30.6. ja 31.12. tilanteet).

Reaaliaikaisesti rekisteriä voi seurata jäsenrekisteriohjelman kautta. Jäsenrekisterikoulutusta järjestävät piiritoimistot. Ohjelmaan pääsyyn oikeutettuja ovat puheenjohtaja, sihteeri ja jäsenasiainhoitaja.